Gia phả


Lời nói đầu

Nguyễn Xuân Chúc

Con chim có tổ, con người có tông. Người ta ai cũng có nguồn gốc. Việt Nam ta có câu “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Tông giống chính là truyền thống của dòng họ - nói rộng ra là truyền thống của dân tộc, đất nước.

Dòng họ tôi là một dòng học hiếu học, có nhiều người thành đạt, là những gương sáng và niềm tự hào của dòng họ. Tôi là Nguyễn Xuân Chúc năm nay (2007) 75 tuổi, là con giai thứ 2 của cụ Nguyễn Xuân Nhiên. Bố tôi mất lúc còn nhỏ nhưng tôi được may mắn là có thời gian ở gần mẹ tôi. Mẹ tôi là một người thông minh, làm dâu dòng họ từ hồi còn trẻ nên người biết rất nhiều về lịch sử dòng họ. Người thường xuyên nói chuyện về dòng họ cho tôi nghe. Nay tôi biên soạn cuốn lịch sử dòng họ này, nhằm làm cho mọi người trong các thế hệ biết về truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào của họ tộc để noi gương sáng và phát huy. Ngoài ra cuốn sách này còn tập hợp những tư liệu rất ít người biết xem như quyển gia phả của dòng họ.

Để thuận tiện trong việc biên soạn tôi lấy ngôi thứ của tôi trong gia tộc để kể về những quan hệ. Xin mọi người đọc lưu ý.

Sách biên soạn ngoài những tư liệu thành văn cũng có rất nhiều tư liệu dựa trên trí nhớ, ký ức của bản thân tôi và một số anh em con cháu nên có thể có thiếu sót, mong được mọi  người bổ sung.

Nguyễn Xuân Chúc

101-Quang Trung-Hải Phòng

ĐT:84-031-383 8518

Email : nguyenxuanchuc@vnn.vn

 Nội dung chi tiết