Gia phả‎ > ‎

Những bài vị ở trong từ đường tằng tổ chi đệ tứ họ Nguyễn làng Hành Quần Nguyễn Tài Lượng

Ban thờ Tổ
Ban thờ Từ đường mới

      Đầu năm 2013, khi chuyển đồ thờ trước khi tháo dỡ từ đường cũ để xây dựng từ đường, mọi người đã phát hiện có 10 bài vị. Các bài vị này đều được khắc tên trên gỗ bằng chữ nho. Ông Lâu ( đời thứ 10 cành cụ Như Uyên) đã nhờ một người giỏi chữ nho dịch sang quốc ngữ và ghi lại nội dung những bài vị.

      Sau khi xây xong từ đường mới, các bài vị lại được chuyển về. Nhân dịp này ông Nguyễn Lê Thắng (đời thứ 11 cành cụ Kép Đạm) đã chụp ảnh các bài vị rồi in lại, sau đó cũng nhờ người dịch.

      Cả hai tài liệu trên đều được làm cẩn thận, tuy vậy do chữ nho có nhiều nghĩa, nên có thể sai lệch . Do vậy cả hai tài liệu có nhiều điểm không trùng khớp.

      Ông Ngọc Tĩnh (đời thứ 9 cành cụ Duy Thanh) đã ghi lại cả hai tài liệu và gửi cho tôi (Nguyễn Xuân Chúc đời thứ 11 cành cụ Đồ Thúy).

      Nhận thấy,đây là những tài liệu vô cùng quý giá, cần nghiên cứu chu đáo để bổ sung vào gia phả và phổ biến cho con cháu dòng họ . Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, hỏi những người thông thạo chữ nho, kết hợp với gia phả đã lập 2009 , biên soạn thành tài liệu này.

                     

Những bài vị trong từ đường tằng tổ

Nguyễn Tài Lượng

 

        Toàn bộ có 10 bài vị, thứ tự như sau:

 

1.     Bài vị tằng tổ Nguyễn Tài Lượng (đời thứ 3)

 

- Nội dung chính - Thần chủ : Nguyễn Qúy Công – húy Nguyên – tự Tài Lượng . Mất ngày 06/03 giờ Tỵ năm Đinh Mùi .

 

2.     Bài vị bà Tài Lượng (đời thứ 3)

 

       - Nội dung chính - Thần chủ : Kiến Xương phủ , đồng tri phủ Nguyễn Công – chính thất Phạm Qúy Thị - húy Khải – hiệu Diệu Tâm. Sinh 16/11 năm Bính Dần giờ Dậu mất ngày 21/09 giờ Sửu năm Ất Dậu.

 

3.     Bài vị bà Công Đãng - chính thất (đời thứ 4)

 

-         Nội dung chính - Thần chủ : Tổ tỷ tiến công diệp nam Vĩnh Khang huyện thừa – chính thất – Nguyễn Qúy Thị - hiệu Trang Nam nhụ nhân.

 

Đây là bài vị mẹ cụ Công Cẩm (chú thích của người biên soạn)

 

 

4.     Bài vị bà Công Đãng - á thất (đời thứ 4)

 

-         Nội dung chính -  Thần vị : Hiền tổ tỷ tiến công diệp nam Vĩnh Khang huyện thừa – Á Thất – Nguyễn Qúy Thị - hiệu Trang náo nhụ nhân

Đây là bài vị mẹ ông Công Hoạt) (ghi chú của người biên soạn)

 

5.     Bài vị ông Công Hoạt (đời thứ 5)

 

-         Nội dung chính - Thần vị : Hiền khảo điện tiền tư điển ngục thừa – Chân Nghĩa Tử - Nguyễn Công tự Diễn Sán (Phu) – Hiệu Nam Hiên tiên sinh.

 

6.     Bài vị ông Công Chung ( đời thứ 6)

 

-         Nội dung chính - Thần chủ : Cố Gíáp Ngọ khoa tú tài – Nguyễn Công , húy Chung – tự Lập – hiệu Hành Nhị.

 Sinh giờ Dần ngày 13/12 năm Nhâm Thân mất giờ Tý ngày 8 tháng giêng năm Mậu Tý.

 

7.   Bài vị bà Công Chung ( đời thứ 6)

 

        -   Nội dung chính - Thần chủ : Hiền tỷ - đại nam hòang Nguyễn – Gíap Ngọ khoa tú tài – Vũ Qúy Thị - hiệu Trang Thuận nhụ nhân.

 

8.   Bài vị ông Công Hanh (đời thứ 7)

 

      -    Nội dung chính - Thần chủ : Nguyễn Công Hanh – hiệu Khúc Tề đỗ tú tài – mất ngày 4/12 – Thọ 64 tuổi.

 

9.   Bài vị bà Công Hanh (đời thứ 7)

 

Nội dung chính – Thần chủ : Chính thất – Họ Trần – hiệu Cần Tứ - Thọ 73 tuổi – mất ngày 10/9 giờ Thìn .

 

10  Bài vị ông Văn Hữu (đời thứ 8)

 

        - Nội dung chính - Thần chủ : Nguyễn Qúy Công – húy Văn Hữu – tự Nhu gián Hành – đỗ nhất trường khoa thi triều Nguyễn sinh tháng 2 năm Kỷ Mão mất giờ Thìn năm Nhâm Tý.

           

 

Comments