Gia phả‎ > ‎

Các Từ Đường dòng họ Nguyễn - Hành Quần

Hiện nay, tại thôn Hành Quần, xã Bình Minh, Huyện Nam Trực có ba từ đường. Đó là từ đường cụ Thiếu Quỳnh (Đời thứ I), cụ Tài Nhượng (Đời thứ II) và cụ Tài Lượng (Đời thứ III) thuộc chi Đệ Tứ dòng tộc Thiếu Khanh họ Nguyễn.


1. Từ đường cụ Thiếu Quỳnh (Đời thứ I)

Sinh thời, cụ làm đến Tước vị Quang Lộc Điêu Thiếu Khanh ban Lĩnh nam kiêm Hậu thừa, nên gọi theo tước vị là Thiếu Khanh. Bên ngoài có một cái cổng lớn dẫn vào từ đường, có dòng chữ: Cổng vào (từ đường) họ Nguyễn viết bằng chữ Hán, hai bên cổng có hai câu đối. Từ đường khá rộng rãi và khang trang. Trong từ đường có ba gian thờ. Gian chính thờ cụ Tổ Thiếu Quỳnh. Đặc biệt gian bên phải có thờ bà Tổ cô của dòng họ, tương truyền rất linh thiêng…

  • Cụ Thiếu Quỳnh thọ 75 tuổi, ngày giỗ: 12/8.

Trước cổng Từ đường cụ Thiếu Quỳnh

Một điểm đặc biệt nữa là trong từ đường có trưng bày một bức Trướng của Huyện Uỷ và UBND huyện Nam Trực tặng dòng họ Nguyễn- Thôn Hành Quần, xã Bình Minh… do có thành tích khuyến học, khuyến tài; một bản thống kê học vị của các con cháu qua từng thời kỳ: Trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945, sau CM tháng 8, giai đoạn hiện nay (đến năm 2005) và nhiều bằng khen về thành tích học tập của dòng họ.

Bức trướng do UBND Huyện Nam Trực trao tặng cho dòng họ Nguyễn 


2. Từ đường cụ Tài Nhượng (Đời thứ II)

Cụ Tài Nhượng là con thứ của cụ Thiếu Quỳnh, sinh thời làm Tri phủ Kinh Môn, Tri phủ Hà Trung, được phong tước vị Nam tước Âu Vinh Nam. Chính thất họ Trần, con cả: cụ Tài Rao, con thứ: cụ Tài Lượng …

  • Ngày giỗ: mồng 1/5
  • Thắp hương trong từ đường cụ Tài Nhượng


3. Từ đường cụ Tài Lượng (Đời thứ III)

Cụ Tài Lượng là con thứ của cụ Tài Nhượng, sinh thời làm chức Tri phủ Hà Trung (thuộc tỉnh Thanh Hóa), và Kiến Xương (thuộc tỉnh Thái Bình) -còn gọi là cụ Phủ Kiến. Chính thất: cụ Phạm thị Cúc. Cụ Lượng không có con trai nên lập người con trai  thứ của anh ruột (cụ Tài Rao) là Nguyễn Đãng (đời thứ Tư) làm người nối dõi. Ngày giỗ: 21/8. Bà Thuận- con dâu ông Hiếu (cành cụ Nguyễn Hữu) hiện đang trông giữ từ đường này.

Bên trong Từ đường cụ Tài Lượng 

4. Vài nét về nghĩa trang họ Nguyễn - Hành Quần 

Con cháu trong dòng họ, chủ yếu là ở quê - đã có công quy tập, sửa sang, xây cất rất chu đáo mộ phần và từ đường dòng họ- bắt đầu từ năm 2003 (người phụ trách: ông Nguyễn Ngọc Tĩnh và ông Nguyễn Văn Lâu). Trong Nghĩa trang dòng họ có lăng mộ cụ Tài Lượng và một số ngôi mộ từ đời thứ 7 đến đời thứ 11, được xếp theo hàng lối ngay ngắn, sạch sẽ. Mỗi hàng thuộc một đời. Hàng thứ nhất (tính từ lăng mộ cụ tài Lượng)- thuộc Đời thứ 7, các hàng sau: thứ tự tính theo đời thứ 8, 9, 10, 11

Mộ của cụ Đồ Thuý (Đời thứ 8)- ông nội cụ Nguyễn Xuân Nhiên nằm ở hàng thứ 2 (có 13 ngôi, trong đó có 6 ngôi xác định được danh tính). Vì không có bia mộ nên không biết chính xác mộ của cụ là ngôi nào trong 7 ngôi mộ còn lại. 

Cành trưởng - Các ông Bình, ô Chúc, ô Huy, ô Bảo (Đời thứ 11) trước mộ cụ Tài Lượng

Comments