Thơ văn

Thơ 

Nguyễn Thị Hoài Thanh 

    • Hoa Phượng - Tuyển tập thơ (1959-2007)
    • Người đàn bà chơi với bóng của mình (Bài của Vũ Từ Trang, An ninh Thế giới cuối tháng, 4/2007).

Nguyễn Thị Vân Khanh


 Văn

Nguyễn Xuân Vinh

 

Nguyễn Xuân Chúc   

               Món quà của Đại Tướng, Câu đối kính viếng Đại Tướng (10.10.2013)

 

Nguyễn Xuân HuyComments