Phim ảnh‎ > ‎

Những tấm ảnh cũ

Bà ngoại Đồng thị Nghĩa (ngồi giữa) phía trên là 5 cô con gái của bà, và 1 cháu gái. Từ trái sang: chị Thanh, bác Hường (bà Quảng Lợi), Mẹ Thảo, dì  Lục, mẹ Huyền, dì Nhị (bà Thạnh)
 
Ông Nguyễn Xuân Nhiên
Cụ Đỗ Thị Thảo (bên phải) và bạn (bà Ba Thùng)

Cụ Đỗ Thị Thảo hồi trẻ
 
Bà Trẻ (cụ Đỗ Thị Huyền)
 
 
Đại gia đình
 
5 chị em Huy, Oanh, Tâm, Thanh, Khanh
.
Hàng trên: Huy, Sinh, Tâm, Oanh
Hàng dưới: Toàn, Khanh, Thanh, Nga

4 chị em gái Sinh, Khanh, Oanh, Tâm
 


 
Comments