Phim ảnh‎ > ‎

Ảnh đám cưới

Một số hình ảnh

Mọi người có các hình ảnh tư liệu về gia đình xin gửi theo thông tin Liên hệ. Khuyến khích gửi các hình ảnh tập thể và mang tính chất lịch sử. 
Xin cám ơn.

Đám cưới chị Hà (con gái ô Chúc) (1983)
 
 
Đám cưới Hằng - Toàn (con gái ông Huy) (1991)
 
Đám cưới Minh - Thu (con trai ông Quang) (1997)
 
Uyên, Đạt, ô Chúc, Hoàng, Hải, Hà trong đám cưới Minh - Thu (1997)

Đám cưới Hải - Thu (con bà Oanh, 1998)

 Đám cưới Hải - Thu (con bà Oanh, 1998)


Comments