Tin tức‎ > ‎

Chùm ảnh cả gia đình đón Tết Canh Dần 2010

đăng 06:46, 2 thg 3, 2010 bởi Hoang Nguyen Xuan   [ đã cập nhật 08:03, 2 thg 3, 2010 ]
Mùng 1 Tết: Trước cửa nhà ông Huy tại Hà Nội

Trước cửa nhà ông Huy tại Hà Nội

Tại nhà bà Quỳnh: A. Tiến (con bác Tuấn), con anh Tiệp, con anh Tiến, Hoàng, a. Tiệp (con bác Tuấn), con chị Quế, con a. Tiệp

Tại nhà bà Quỳnh: Ô Huy, bà Thu, bà Quỳnh, bà Nga, bà Oanh

Tại nhà bà Vân: Bà Thu, bà Vân, bà Oanh, ông Bích, ông Huy

Tại nhà ô Bình: bà Oanh, bà Trinh, ô Huy, ô Bình, bà Nga, bà Thu

Tại nhà ô Chúc: Hoàng, ô Bảo, ô Chúc, Hà (con ô Chúc), ô Huy, bà Chi, bà Oanh, bà Thu

Tại nhà ô Chúc: Bà Thu, ô Bảo, ô Chúc, Hà (con ô Chúc), ô Huy, bà Chi, bà Oanh, bà Nga (Quang), cháu Tuân

Tại nhà cháu Phương con bà Nga: Hàng 2: Tuân, Hai vợ chồng Phương + Hải

Không khí Tết tại Hải Phòng

Ông Huy và bà Oanh
Comments