Chùm ảnh Brady Joel Vinh và họ hàng tại Việt Nam

Trên: Chùm ảnh John chụp
 
Brady và toàn thể gia đình tại buổi tiệc chúc mừng, Hà Nội 30/7/2008
 
Brady và họ hàng ở Hải phòng tại Khách sạn Melia Hà Nội
 
Bà Chi (vợ ô. Bảo), bà Khanh, John, Lara, ô. Bảo, ô. Chúc, Hà (con ô Chúc) bế Brady, Thiên Hương (con bà Tâm), bà Nga (vợ ô Quang)
 
Lara, Brady cùng bà Khanh và Thiên Hương
 
Cùng gia đình bà Oanh
 
Cùng gia đình ông Huy
 
Lara, Brady cùng vợ chồng Tuân, Thùy (con bà Nga)
Comments