Ngày giỗ


Hiển thị 15 mục
Ngày (âm lịch)Năm mấtDiễn giảiTham khảo
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Ngày (âm lịch)Năm mấtDiễn giảiTham khảo
18 tháng Mười Một 1947 (Đinh Hợi) Giỗ cụ Nguyễn Xuân Huyên (cụ nội)  
8 tháng Chín 1983 (Quý Hợi) Giỗ bà Hà Thị Phượng (vợ ông Chúc)  
18 tháng Sáu 1948 ( Mậu Tý) Giỗ bà Nguyễn Thị Bính  
5 Tháng Năm 1990 (Canh Ngọ) Giỗ ông Nguyễn Xuân Đăng  
9 Tháng Năm 1994 (Giáp Tuất) Giỗ ông Nguyễn Xuân Quang  
4 tháng Hai 2004 (Giáp Thân) Giỗ ông Phạm Đình Hải (chồng bà Nguyễn Thanh Nga)  
8 Tháng Giêng 2006 (Bính Tuất) Giỗ ông Hoàng Bình Phú (chồng bà Nguyễn Thị Sinh)  
8 Tháng Chín 1983 (Quý Hợi) Giỗ chị Nguyễn Thị Phương Hạnh (con ông Chúc)  
26 Tháng Hai 2001 (Tân Tỵ,) Giỗ anh Nguyễn Xuân Khánh (con ông Nguyễn Xuân Đăng)  
28 Tháng 5 2003 (Quý Mùi) Giỗ anh Mai Sỹ Minh (con bà Nguyễn Thị Băng Tâm)  
28 Tháng Giêng 2006 (Bính Tuất) Giỗ anh Phạm Tiến Đạt (con bà Nguyễn Thanh Nga)  
25 Tháng Giêng 1950 (Canh Dần) Giỗ cụ Nguyễn Xuân Nhiên Cụ Nguyễn Xuân Nhiên 
22 Tháng Chín 2002 (Nhâm Ngọ) Giỗ cụ Đỗ Thị Thảo (Bà Phán Nhiên)  
9 Tháng Ba 1998 (Mậu Dần) Giỗ cụ Đỗ Thị Huyền (Bà Cầu Tre)  
29 Tháng Bảy 1965 (Ất Tỵ) Giỗ cụ Nguyễn Đức Huân Cụ Nguyễn Đức Huân 
Hiển thị 15 mục
Comments