Tin ảnh về ô Nguyễn Ngọc Sơn

Tin ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Sơn : (đời thứ 12) con bà Nguyễn Thị Thanh Vân và ông Nguyễn Văn Bích (đời thứ 11) nhận Quyết định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại nước Cộng Hòa Pháp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2014".
Comments