Thư giãn‎ > ‎

Những bài Toán vui

Lời nói đầu


Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc khuyến học nhằm tôn vinh sự vẻ vang của dòng họ. ý nguyện là muốn lập một quỹ “khuyến học”của dòng họ để khen thưởng, động viên con cháu phát huy nghiệp học. Nhưng đây mới chỉ là dự kiến, mong được sự tham gia ý kiến và đóng góp của anh chị em, con cháu.

Được sự ủng hộ của anh em con cháu trong họ, đặc biệt là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, tôi khởi đầu bằng tổ chức một cuộc thi giải các bài toán hay. Cuộc thi bắt đầu từ năm học 2006 - 2007. Đến nay cuộc thi đã hoàn thành, tất cả mọi người dự thi đều được khen thưởng động viên.

Tôi biên soạn tập sách này để tổng kết cuộc thi.

Ngoài mục đích đưa ra lời giải của các bài toán thi cuốn sách còn có nội dung như một hồi ký của tôi về toán học.

Tôi dành một chương trong cuốn sách giới thiệu những thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, toán học, văn học và học nghiệp của người anh ruột tôi là giáo sư tiến sỹ Nguyễn Xuân Vinh, một tấm gương sáng, một niềm tự hào của dòng họ và cũng là chủ tịch danh dự của cuộc thi này.

Mong được mọi người cho ý kiến nhận xét.

Nguyễn Xuân Chúc 

101 Quang Trung, Hải Phòng

Tel : (84)-031-3838518

Email: nguyenxuanchuc@vnn.vn

Các cuộc thi  

Comments