Khuyến học

Những tấm gương sáng trong học tập của dòng họTHỂ LỆ

Cuộc thi khuyến học họ Nguyễn  làng Hành Quần

Cành cụ Nguyễn Xuân Huyên

 Năm 2013

 

Cuộc thi khuyến học hàng năm của họ Nguyễn làng Hành Quần đã có hiệu quả tốt. Ngoài mục đích phát huy truyền thống học hành thành đạt của con cháu trong dòng họ, nó còn tăng cường tình đoàn kết gắn bó họ hàng của con cháu dòng họ.

Theo nguyện vọng của toàn thể con cháu dòng họ trong cuộc họp toàn thể dòng họ lần thứ nhất năm 2013 sẽ tiếp tục tổ chức thi khuyến học hàng năm nội dung như sau:


1. Mục đích
 • Động viên con cháu, phát huy truyền thống của dòng họ, học hành thành đạt.
 • Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp.

 

2. Đối tượng tham gia
 • Toàn thể các thành viên trong họ tộc không phân biệt nội, ngoại, dâu, rể, trình độ và tuổi tác.
 • Các anh em con cháu bạn bè, quen biết của dòng họ được hai người trong họ tộc giới thiệu hoặc được một thành viên trong ban tổ chức cuộc thi giớ thiệu, tham gia thi văn học và toán học.

 

3. Đề thi
4. Thời gian
 • Cuộc thi tổ chức trong cả năm 2013
 • Thời gian cuối cùng nhận bài dự thi là 31/3/2014
 • Thời gian tổng kết công bố giải thưởng là vào ngày Họp họ - Giỗ tổ Hùng Vương năm 2014 (10 tháng 3 âm lịch).
 • Bài dự thi chi họ tên, địa chỉ liên lạc gửi cho ông Nguyễn Chí Bảo bằng đường bưu điện hoặc Email.         

 5. Ban tổ chức

 • Ban tổ chức cuộc thi đồng thời là Ban chấm thi được mọi người trong họ tộc nhất trí như hiện nay, Trưởng ban là ông Nguyễn Xuân Chúc.
 • Ban tổ chức kêu gọi mọi người tích cực tham gia cuộc thi. Trước hết là các bậc phụ huynh thế hệ thứ ba tính từ Tổ phụ là cụ đồ Huyên động viên con cháu nội ngoại thế hệ thứ tư đặc biệt là thế hệ thứ năm đang tuổi học hành tích cực tham gia.
 • Ban tổ chức kêu gọi mọi người tham gia tài trợ cho quỹ khuyến học để có tiền tổ chức và phát thưởng cho con cháu họ tộc.
 • Địa chỉ liên hệ: 
  • Ông Nguyễn Chí Bảo.
  • Email:  chibao1340@gmail.com 

Tin tức liên quan