Khuyến học‎ > ‎

Danh sách đóng góp Quỹ Khuyến học

 
Mọi đóng góp xin liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Chúc
Địa chỉ: 101 Quang Trung, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
ĐT: (031) 383-8518  Mobile: 0168-647-0361   Email: nguyenxuanchuc@vnn.vn
Xin chân thành cảm ơn!
 
Danh sách những người đóng góp cho Quỹ Khuyến học của dòng họ:
Hiển thị 31 mục
Ngày đóng gópHọ tênSố tiềnGhi chú
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Ngày đóng gópHọ tênSố tiềnGhi chú
23 tháng 4, 2010 Cháu Hải - Lũy (con bà Ngọc) 400,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Tú (con ô Tuấn) 300,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Bà Nguyễn Hoài Thanh 400,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Ô bà Huy Thu và Cháu Hoàng + Thủy 2,000,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Tiến (con ô Tuấn) 1,000,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Bà Nguyễn Thị Sinh 1,000,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Bà Nguyễn Thị Quỳnh 500,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Hằng- Thức (con bà Sinh) 400,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Hằng Toàn (con ô Huy) 1,000,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Dương- Uyên (con bà Khanh) 1,000,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Minh - Thu (con ô Quang) 200,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Minh Châu (con ô Tuấn) 500,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Dịu Hiền (con ô Tuấn) 300,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Phong- Đan (con bà Thanh)  500,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Phan- Thúy (con ô Quang) 300,000 VND  
23 tháng 4, 2010 Cháu Hà Điềm (con ô Chúc) 200,000 VND  
27 tháng 11, 2009 Lâm Đức Hải 1,500,000 VND Con bà Nguyễn Kim Oanh 
30 tháng 10, 2009 Nguyễn Thị Phương Ngân 2,000,000 VND Con ông Nguyễn Xuân Đăng 
28 tháng 12, 2008 Nguyễn Xuân Hoàng 2,000,000 VND Con ông Nguyễn Xuân Huy 
28 tháng 12, 2008 Các cháu cụ Huân và Nhiên 1,000,000 VND Hải (con bà Ngọc), Tuân, Hằng, Mai.. 
28 tháng 12, 2008 GĐ ô Nguyễn Trọng Tuấn 1,000,000 VND Con cụ Nguyễn Đức Huân 
28 tháng 12, 2008 Ô Nguyễn Chí Bảo 1,500,000 VND  
28 tháng 12, 2008 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân 1,000,000 VND Con cụ Nguyễn Đức Huân 
28 tháng 12, 2008 Ô Nguyễn Trọng Bình 500,000 VND Con cụ Nguyễn Đức Huân 
21 tháng 12, 2008 Bà Nguyễn Thị Bạch Yến 50 USD  
21 tháng 12, 2008 Ô Nguyễn Xuân Vinh 200 USD Chủ tịch danh dự 
30 tháng 7, 2008 Ô Nguyễn Xuân Chúc 4,000,000 VND Chủ tịch, sáng lập Quỹ 
30 tháng 7, 2008 Hoàng Linh Sơn 1,000,000 VND Con bà Nguyễn Thị Sinh 
30 tháng 7, 2008 Nguyễn Xuân Nhi & Mai Thiên Hương 500,000 VND Con bà Nguyễn Thị Băng Tâm 
30 tháng 7, 2008 Lê Hoàng Thùy Dương 2,000,000 VND Con bà Nguyễn Thị Vân Khanh 
30 tháng 7, 2008 Bà Vũ Thị Phương Nga 500,000 VND Vợ ô Nguyễn Xuân Quang 
Hiển thị 31 mục
Comments