Khuyến học‎ > ‎

Điều lệ quỹ khuyến học

Điều lệ quỹ khuyến học ngành cụ Nguyễn Xuân Nhiên

1. Mục đích
Quỹ có mục đích khuyến khích con cháu trong dòng họ học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học.
2. Tổ chức
2.1. Chủ tịch danh dự:
 • Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Vinh
2.2. Hội đồng quản lý:
 • Chủ tịch hội đồng: Kỹ sư Nguyễn Xuân Chúc
 • Các ủy viên:
 • Giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Xuân Huy
 • Kỹ sư Nguyễn Chí Bảo
 
2.3. Nếu một thành viên của hội đồng bị khuyết thì các thành viên còn lại sẽ lựa chọn một người trong dòng họ thay thế.
 
3. Tài chính
3.1. Nguồn tài chính của quỹ là sự tài trợ của mọi cá nhân và tổ chức ủng hộ. Hội đồng quản lý sẽ có biện pháp để quỹ sinh lợi, phát triển phục vụ cho mục đích chung.
3.2. Quỹ phải được quản lý chặt chẽ, minh bạch, chi tiêu đúng mục đích. Hàng năm hội đồng quản lý có quyết toán chi tiêu và công bố tài chính công khai cho mọi thành viên biết.
 
4. Hoạt động
4.1. Mỗi năm một lần, hội đồng quản lý sẽ xét thưởng cho các cháu học giỏi, đỗ đạt trong năm học trước.
4.2. Đối tượng xét thưởng
 • Các con cháu trực hệ của cụ Nguyễn Xuân Nhiên (kể cả con dâu, rể)
 • Với các cành con gái họ Nguyễn sẽ xét đến đời thứ 4 (kể cả con dâu, rể)
 • Những người quen thuộc khác được hội đồng quản lý chọn hoặc được ít nhất là hai thành viên trực hệ (không kể trai gái) của cụ Nguyễn Xuân Nhiên giới thiệu.
 
4.3.Tiêu chuẩn xét thưởng
 • Những người được nhà trường công nhận là học sinh giỏi trở lên.
 • Những người đỗ lên cấp học tiếp theo.
 • Những người đỗ vào các trường đại học.
 • Những người tốt nghiệp đại học và trên đại học.
 • Những người đặc cách được hội đồng quản lý xét chọn hoặc được chủ tịch Nguyễn Xuân Vinh giới thiệu.
 
4.4. Mức thưởng
 • Mức thưởng cho mỗi cấp tùy theo khả năng tài chính hàng năm của quỹ, theo nguyên tắc ở bậc học cao thì thưởng cao.
 • Mức thưởng mỗi năm do hội đồng quản lý quỹ quyết định.
 
4.5. Tổ chức xét thưởng
 • Hàng năm, các bậc phụ huynh (hoặc cá nhân) gửi đề nghị xét thưởng đến hội đồng quản lý theo địa chỉ:
Ông Nguyễn Xuân Chúc
Địa chỉ: 101 Quang Trung, TP. Hải Phòng, Việt Nam
 
 • Thời hạn cuối cùng nhận đề nghị là ngày giỗ bà Đỗ Thị Thảo (ngày 22 tháng 9 âm lịch).
 • Ngày công bố giải thưởng là ngày giỗ ông Nguyễn Xuân Nhiên (ngày 25 tháng 1 âm lịch).
 
5. Hiệu lực
Điều lệ này là dự thảo. Điều lệ sẽ được thực thi sau khi được tiến sỹ Nguyễn Xuân Vinh và các thành viên của hội đồng gồm kỹ sư Nguyễn Xuân Chúc, tiến sỹ Nguyễn Xuân Huy và kỹ sư Nguyễn Chí Bảo chấp nhận.
Hải phòng, ngày 7/12/2007
Comments